Mitjans interactius

Entra en el mon de la Mitjans Ineractius

Mijants interactives de la Fotografia 360º

 

Què són les Icones interactives o mitjans interactius?


És l’acció dels mitjans interactius, o icones interactives, que es realitza mitjançant l’Internet, amb finalitats específiques com la comunicació entre beneficiaris, ciutadans i servidors públics. Dit d’una altre manera, la paraula interactiu, fa referència al mètode que un individuo pot utilitzar per navegar i triar continguts, de totes formes, que poden ser un text, a més de gràfics, àudios, vídeos i fins i tot una combinació d’ells, el qual és en aquest cas.


Elements indispensables


Els mitjans interactius són els recursos digitals que permeten als usuaris interaccionar-hi, amb el propòsit d’entretenir i informar.
Tots aquests mitjans també són utilitzats pels fotògrafs d’arquitectura i interiorisme, mitja indispensable per la seva gestió


El Treball

Les Formes

El Treball en els mitjans interactivus es centra en les formes en què interfícies multimèdia interactives i hipermèdia s’han canviat les dimàmiques clàssiques de la comunicació i educació humanes creant un nou paradigma. Aquest s’origina en la interfície, i permet la multidireccionalitat comunicativa multimèdia mitjançant la Interacció con les icones que la componen. Aquesta investigació descriu els diferents elements mitjans interactius estètics, narratius, emocionals i de valors integrats en els interfícies hipermèdia culturals. 

Els Elements interactius

Aquests elements hipermèdia són components fonamentals a tenir en compte quant durant la creació de productes multimèdia interactius educatius. Les Funcions i els elements comunicatius són canviants entre emissor-receptor: autor-lecto-autor, creador-usuari, professor-alumne … Gràcies a la introducció d’expressions multimèdia interactives i instruments tecnològics que perméten diferents tipo d’interaccions. Aquesta flexibilitat funcional genera nous models sobretot, comunicatius com dramàtics, de narrativa dels mitjans interactivus, on la Interacció dels receptors-emissors, lecto-autors, amb les accions narratives és produeïx a nivell de l’personatge o avatar.

L’Estètica

Els components estètics, narratius, emocionals i de valors de la interfície són estudiats, analitzats i descrits en detall gràcies a un model innovador d’anàlisi que serveix per a la implementació i disseny de productes interactius lúdic-educatius immersius.interactivitat